Πολιτικη απορρητου

Τα δεδομένα σας είναι σημαντικά για εμας

Στην Sideservers αναγνωρίζουμε ότι η πολιτική απορρήτου και προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική. Αυτη η πολιτική συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις υπηρεσίες μας.

Στην Sideservers αναγνωρίζουμε ότι η πολιτική απορρήτου και προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική. Αυτη η πολιτική συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις υπηρεσίες μας.


Συλογή πληροφορίας

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη ή πελάτη του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του εγχώριου Δικαίου αναφορικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί έως τώρα με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Προεδρικά Διατάγματα 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Νόμου 2819/2000. Ακολουθούνται επιπρόσθετα οι σχετικές διατάξεις και οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και του διαδικτύου, καθώς και της Ελληνικής Νομοθεσίας που δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως, ώστε να καλύπτει κάθε πιθανή περίπτωση, οι παρόντες όροι διατυπώνονται με κάθε επιφύλαξη. Η Sideservers φροντίζει να διατηρεί τους παρόντες όρους ενημερωμένους με τις ισχύουσες διατάξεις ή ρυθμίσεις και σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους αυτούς μετά από ενημέρωση των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου και στα όρια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου της sideservers, δεν συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί και να μην περιηγείται στο περιεχόμενο των σελίδων του ιστοτόπου. Ο επισκέπτης ευθύνεται επίσης για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτου προσώπου χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή αναληθών ή ανακριβών στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση ή και εξαπάτηση που μπορεί να οδηγήσει τον προβλεφθέντα σε ποινική δίωξη.


Διαχειριση πληροφοριών και δεδομενων.

Για την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα της Sideservers και την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση φυσικού προσώπου, Έδρα επιχείρησης, ΤΚ, Τηλέφωνο, E-mail, Fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Πόλη και Χώρα. Αν ο χρήστης καταχωρήσει κάποιο όνομα χώρου (domain name), μέρος των στοιχείων αυτών κοινοποιούνται στην αντίστοιχη Αρχή Διαχείρισης ονομάτων, δηλαδή στην Ε.Ε.Τ.Τ., στο Eurid και μέσω της συνεργαζόμενης εταιρίας, ENOM.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες μόνο για τους λόγους που αναφέρωνται εδώ:

  • Για να επικοινωνήσουμε με εσάς.
  • Για να κάνουμε την χρήση της υπηρεσίας ευκολότερη για εσάς.
  • Για να βελτιόσουμε τις υπηρεσίες.
  • Για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών).
  • Για να βελτιώσουμε την λειτουργία του δικτύου μας.
  • Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα σας.
  • Για να δημιουργήσουμε νέεες υπηρεσίες.

Πολιτική No-Spam

Έχουμε πολύ σκληρή πολιτική ενάντια στο Spam και τις πληροφορίες που συλέγουμε. Δεν θα μεταφερθεί καμία πληροφορία σε τρίτους και για κανένα λόγο.


Στοιχεία πληρωμών και καρτών

Αν ο χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Sideserver, χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα για τις συναλλαγές του με την εταιρία, η κάρτα χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.


Αλλαγές

Παρακαλούμε και σημειώστε οτι αυτή η πολιτική μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποιηση.