Οροι χρησης των υπηρεσιων μας

Γενικοί όροι χρήσης των υπηρεσιών μας


1. Εισαγωγή

Η Sideservers, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία ή Sideservers ή sideservers.com, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου που δημιούργησε η έταιρεία sideservers, που εδρεύει στο Νεο Ηράκλειο Αττικής, στην οδό Αναστασάκη 1, και ΔΟΥ Ηρακλείου. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρίας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sideservers.com καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρία. ενω οι όροι χρήσης μπορει να αλλάζουν και αλλάζουν χωρίς ενημέρωση.

Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρίας. Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρίας ή οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.sideservers.com θα αναφέρονται στο εξής ως Πελάτης ή χρήστης, ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία.


Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν και τους παρακάτω όρους για κάθε υπηρεσία


1.1 Δικαιώματα χρήσης και πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλης της σελίδας χωρίς τη γραπτή άδεια της Sideservers. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Sideservers και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού ή/και διεθνούς δικαίου.


1.2 Περιορισμός και αποποίηση ευθύνης

Η Sideservers δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Απαγορεύεται η χρήση υπηρεσιών και προϊόντων της Sideservers με σκοπό την αισχροκέρδεια, εκβιασμό, μεταπώληση χωρίς άδεια και οποιαδήποτε κακόβουλη πράξη. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης της υπηρεσίας όταν υπάρχουν τα ανωτέρω ζητήματα, μέχρι να διερευνηθεί το ζήτημα δια της νόμιμης οδού.


1.3 Aποποίηση ευθύνης σε περίπτωση ζημίας η απώλειας

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί απο τις υπηρεσίες σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος ή των server και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.


1.4 Παραίτηση αξιώσεων σε περίπτωση ζημίας η απώλειας

ο Πελάτης ρητώς δηλώνει ότι δεσμεύεται δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε εξωδικαστική κλήση, μήνυση ή αγωγή ή οποιαδήποτε άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία κατά της Εταιρίας, η οποία πηγάζει από ενέργειες του Πελάτη ή την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία υπέρ της Εταιρίας και αφετέρου να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία, σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης καθώς για και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη προβεί η Εταιρία εξαιτίας του όπως δικαστικά έξοδα κτλ.Η Eταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις. Ο Πελάτης συμφωνεί και δηλώνει ρητά ότι με τη χρήση των υπηρεσίων της εταιρίας, παραιτείται από κάθε μελλοντική αξίωση ή διεκδίκηση νομικής, οικονομικής ή άλλης φύσης που θα μπορούσε να εγείρει προς την Εταιρία εξαιτίας των δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν από το λογαριασμό του Πελάτη μέσω του δικτύου ή των υπηρεσιών της Εταιρίας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή της Εταιρίας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.


1.5 Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές

Η Sideservers θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για επιβολή του νόμου και που αφορούν τον χώρο, τα δεδομένα, τα e-mail και το περιεχόμενο του Πελάτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Εταιρία σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της Εταιρίας, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του πελάτη.


2. Όροι για την υπηρεσία Web Hosting


2.1 Γενικός όρος web hosting

Shared hosting, είναι η φιλοξενία δεκάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στον ίδιο server. Όλες οι σελίδες μοιράζονται την επεξεργαστική ισχύ του server αλλά και τις υπηρεσίες email, mysql κτλ.Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.

2.2 Χρήση του χώρου

Στο Shared hosting μπορείτε να φιλοξενήσετε αρχεια που αφορούν ιστοσελίδες πχ html, php, cfm κτλ και δεν επιτρέπονται αλλου τύπου αρχεία πχ μεγάλα avi και mp3.

2.3 Λογικά όρια και χρήση

Η υπηρεσία φιλοξενίας εξυπηρετεί άνετα τις ανάγκες λειτουργίας ιστοσελίδων πολύ μικρών επιχειρήσεων/ελεύθερων επαγγελματιών, bloggers κτλ. αλλά το μέγεθος τους ειναι σχετικά μικρό. Η υπηρεσία δεν ταιριάζει σε μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα, ειδησεογραφικά sites, blogs forum με εκατοντάδες ταυτόχρονους επισκέπτες. Για τέτοια χρήση προτείνουμε τα πακέτα semi dedicated, vps, Cloud και Dedicated servers.

2.4 Επιτρεπόμενα όρια χρήσης

Επιτρέπουμε τα παρακάτω όρια χρήσης και είναι ιδανικά για μικρές σελίδες :

RAM για εκτέλεση PHP ανά domain: 128MB, PHP max_execution_time: 60 δευτερόλεπτα, RAM ανά domain: 384ΜΒ, ταυτόχρονα Proccesses ανά domain: 30, Έως και 40% χρήσης CPU Core για 30 δευτερόλεπτα, μέγιστο μέγεθος για κάθε mySQL βάση: 500MB, μέγιστη Κίνηση δεδομένων: 100 GB/domain, μέγεθος βάσης mySQL: 600 MB, χώρος e-mail: 1000 MB, μέγεθος μεγαλύτερου αρχείου: 150 MB.

Τα πακέτα φιλοξενίας, δίνονται από την Εταιρία μόνο για ορθή χρήση web site και email.H χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Απαγορεύεται η εκτέλεση αυτόνομων processes, web spider ή Indexer, bit torrent για παράνομη διακίνηση αρχείων,file-sharing, peer-to-peer, gaming servers, mail server, streaming site, άμεση και έμεση αναμετάδοση video μεγαλύτερη των 100Mb . Το όριο του Mailbox, ορίζεται στα 1000Mb και ο συνολικός αριθμός email ανά ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 100/ώρα. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας από τον πελάτη δημιουργεί, κατά την κρίση της Εταιρίας, πέρα από την επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων της Εταιρίας, η Εταιρία μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού των μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU.

2.5 Υπέρβαση ορίων Shared Web Hosting

Aν η Εταιρία εντοπίσει domain που φτάνει τα μέγιστα όρια χρήσης πόρων του server ή έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του εξοπλισμού της, θα ειδοποιήσει άμεσα τον πελάτη για το θέμα και θα συνεργαστεί μαζί του για να λύσει το ζήτημα. Αν το domain προκαλέσει πρόβλημα στο server, θα απενεργοποιήσει εκείνη τη λειτουργία του site που προκαλεί υπερφόρτωση http, email, php script, mySQL ή και όλο το domain και θα ενημερώσει τον πελάτη για την πηγή του προβλήματος. Ωστε αν είναι δυνατόν να διορθώσει το θέμα. O πελάτης μπορεί να αγοράσει νεα υπηρεσία απο την Sideservers για να μεταφέρει άμεσα το site του και να επαναφέρει την ιστοσελίδα του σε πλήρη λειτουργία.

2.6 Ποίοι τύποι σελίδων δεν επιτρέπονται στο Shared Hosting

Ιστοσελίδες που απαιτούν και καταναλώνουν πολύ περισσότερους πόρους από ότι ένα σύνηθες προσωπικό ή επαγγελματικό site, χρειάζονται hosting σε δικό τους μονωμένο χώρο φιλοξενίας δηλ. VPS ή dedicated server, όπου θα έχουν το δικαίωμα ως μοναδικοί χρήστες του server να αξιοποιήσουν όλους τους πόρους του. Όπως:

1. sites με εκατοντάδες ή χιλιάδες χρήστες email λογ/σμών κι εταιρικών εφαρμογών portals, e-shops, news sites, blogs ή forums.

2. streaming sites με εκατοντάδες ή χιλιάδες ταυτόχρονους επισκέπτες.

3. sites με πολύ απαιτητικές web εφαρμογές σε php και mySQL.

4. Σελίδες με μεγάλο αριθμό multimedia αρχείων ήχου ή εικόνας για video, radio streaming ή πολλούς ενεργούς χρήστες.

5. εφαρμογές για facebook και άλλα social web sites πχ linkedin, pinterest κλπ.

2.7 Μη αποδεκτή χρήση στο Shared Hosting

Χρήσεις που συνεπάγονται προσωρινή απενεργοποίηση, συστάσεις προς τον πελάτη ή ακόμα και άμεση/οριστική διαγραφή:

1. H αρχειοθέτηση (backup) των αρχείων της τρέχουσας ή παλαιότερης έκδοσης του ιστότοπου (πχ domain.gr/old ή /oldwebsite κτλ). Αυτά θα διαγράφονται αυτόματα, χωρίς άλλη ενημέρωση. Για λόγους ασφαλείας επιτρεπτή χρήση του χώρου φιλοξενίας είναι η εξυπηρέτηση της κίνησης και όχι η φύλαξη αντιγράφων των ιστοσελίδων.

2. H χρήση χώρου από απενεργοποιημένα (suspended, disabled) websites για πάνω από 35 ημέρες. Tα αρχεία αυτά θα διαγράφονται αυτόματα με ή χωρίς προειδοποίηση. Επιτρέπονται μόνο ενεργά websites.

3. H αποθήκευση στο server email παλαιότερων των 30 ημερών. Η επιτρεπτή χρήση του χώρου είναι η διακίνηση της καθημερινής αλληλογραφίας και όχι η αποθήκευση/αρχειοθέτηση τους.

4. H αποστολή κάθε είδους newsletter (μαζική αποστολή προωθητικών/διαφημιστικών email). Επιτρέπεται μόνο η διακίνηση της καθημερινής αλληλογραφίας. Για αποστολή newsletters ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας.

5. H φιλοξενία ιστότοπων που εξυπηρετούν σκοπούς ανεβάσματος (upload), διαμοιρασμού/διανομής (file sharing), αποθήκευσης/αντιγράφων ασφαλείας πχ Owncloud, Nextcloud κτλ.

6. H φιλοξενία αρχείων multimedia (video, mp3, φωτογραφίες, pdf) που δε χρησιμοποιούνται από το ίδιο domain ή υπερβαίνουν τα 150 ΜΒ θα διαγράφονται άμεσα και χωρίς άλλη ενημέρωση.

7. H χρήση των πόρων (χώρος δίσκου, MySQL κλπ) του hosting σε domains που δε φιλοξενούνται στoν ίδιο server στην Sideservers ή που φιλοξενούνται σε άλλο πάροχο.

8. H χρήση του χώρου σε ένα domain, για τη φιλοξενία αρχείων άλλων ιστοσελίδων (domains) που δεν έχουν σχέση με αυτό, μέσω ανακατεύθυνσης DNS.

9. H φιλοξενία ιστότοπων με κύριο σκοπό να οδηγήσουν κίνηση σε ένα άλλο site.

2.8 Απαγορευμένη χρηση και τερματισμός της υπηρεσίας

Στις παρακάτω περιπτώσεις περιπτώσεις η Sideservers απενεργοποιεί μερικώς ή ολόκληρο το λογαριασμό του πελάτη και τον ειδοποιεί τον πελάτη να αφαιρέσει το απαγορευμένο περιεχόμενο κι αν αυτός δεν συμμορφωθεί άμεσα, η συμφωνια της υπηρεσίας παύει να ισχύει:

1. Η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον χρήστη, η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου της εταιρίας και η εκτέλεση πολλαπλών λειτουργιών.

2. H φιλοξενία οποιουδήποτε προγράμματος εκτελεί port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing κτλ.

3. Η εκτέλεση οποιουδήποτε τύπου web Spider ή Indexer.

4. Η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots,PhpShell και διάφορα παρόμοια προγράμματα. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια ή διαφθορά πληροφοριών

5. Η εκτέλεση Background Processes. Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή όσα από αυτά θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers μας, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του πελάτη.

6. Η εκτέλεση Scripts με κλήσεις προς αρχείο εκτός του εξυπηρετητή που χρησιμοποιεί. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή διεύθυνσης url σε απομακρυσμένο εξυπηρετητή πρέπει να δηλώνεται στην Sideservers όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Η εταιρία έχει δικαίωμα να καταργήσει τέτοιες ενέργειες χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση στον πελάτη.

7. Η λειτουργία gaming servers όπως battlefield1942, counter strike, half life, κ.α.

8. Περιεχόμενο που αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, copyright, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο.

9. Η απόκτηση από τον πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου μέσω του λογαριασμού του πελάτη, μή εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον server και η επίδοση μέσω αυτού σε οποιαδήποτε μή προβλεπόμενη από τους παρόντες κανονισμούς, παράνομη ή καταχρηστική ενέργεια. Τέτοιες περιπτώσεις επισύρουν την δίωξη του ευπευθύνου ποινικά και αστικά με κάθε δικαστικό μέσο.

10. H αποστολή e-mail με διαφημιστικό, παραπλανητικό ή κακόβουλο περιεχόμενο.

2.9 Διαγραφή αρχείων και συμμόρφωση

H Εταιρία έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.

2.10 αυστηρή πολιτική για τα spam emails

Η Εταιρία ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email(spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη e-mail: (α) διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον πελάτη τέτοια emails. (β) Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων. (γ) chain mails (δ) Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του πελάτη θεωρείται ως "spam", "mail bombing", ή " bulk e-mail". Ο πελάτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας γιαspamming θα χρεώνεται ένα πόσο για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από την Εταιρία.

2.11 Αντίγραφα ασφαλείας Backup

Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών, παροχής αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων του πελάτη ή και τεχνικής υποστήριξης σε σχετικά θέματα.

Η συχνότητα λήψης backup στο Shared Hosting είναι κάθε μέρα, έως και 30 ημέρες πίσω. Η Sideservers παρέχει μια δωρεαν επαναφορά απο το backup ανα μήνα. Σε περίπτωση που ο πελάτης αιτηθεί δευτερο η και παραπάνω τότε θα υπάρξει μια μικρή χρεωση. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη του backup την έχει ο πελάτης για την σελίδα του και όχι η εταιρία.

Η Εταιρία κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup/Restore που παρέχεται μέσα από το Control Panel. Για λόγους ασφάλειας, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να μεταφέρεται με FTP στον υπολογιστή του Πελάτη.

2.12 Διαθεσιμότητα χώρου φιλοξενίας και αναβάθμιση εφαρμογών

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο Internet των ιστοσελίδων του και ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή άλλες γνώσεις προγραμματισμού στον Πελάτη ή να τον εκπαιδεύσει. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη εκτός των περιπτώσεων που καθορίζονται στο παρόν. Η Εταιρία θα μπορούσε κατ' εξαίρεσιν, εάν η ίδια το επιθυμεί, να παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται με την φιλοξενία του δικτυακού τόπου.

Οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη μπορεί να απορριφθεί από την Εταιρία με ή χωρίς λόγο. Είναι στην αποκλειστική επιλογή της Εταιρίας αν θα παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη και αν γίνει μια φορά, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για την Εταιρία.

Η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Plesk Control Panel, Php, MySQL, ASP.net, Perl, Zend, Ioncube κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα php, mysql queries, asp κλπ των ιστοσελίδων που ο Πελάτης διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η Εταιρία) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τουςservers της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρίας.


3. Όροι για την υπηρεσία Reseller Hosting


3.1 Γενικά

Ο Μεταπωλητής Υπηρεσιών hosting ή reseller hosting, αγοράζοντας ένα πακέτο Reseller Hosting έχει το δικαίωμα , ο πελάτης, να παρέχει στους πελάτες του, υπηρεσίες όμοιες με τις υπηρεσίες Shared Hosting, δίνοντάς τους πρόσβαση σε πίνακα ελέγχου με το δικό του λογότυπο και τους δικούς του nameservers.

3.2 Πολιτική ορθής χρήσης

Ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις και προβλέπονται οι ίδιες ενέργειες με το shared hosting , ρίξτε μια ματία στα 2.3 , 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8

3.3 Τεχνική υποστήριξη στους πελάτες του μεταπώλητη

Υποστηρίζει ο ίδιος τους πελάτες του και δεν τους παραπέμπει στην τεχνική υποστήριξη της Sideservers, η οποία δεν παρέχει υποστήριξη στους πελάτες των μεταπωλητών της - εκτός ειδικής χρεώσιμης συμφωνίας.

3.4 αυστηρή πολιτική για τα spam emails

Η Εταιρία ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό reseller του πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email(spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη e-mail: (α) διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον πελάτη τέτοια emails. (β) Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων. (γ) chain mails (δ) Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του πελάτη θεωρείται ως "spam", "mail bombing", ή " bulk e-mail". Ο πελάτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας γιαspamming θα χρεώνεται ένα πόσο για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από την Εταιρία.

3.5 Αντίγραφα ασφαλείας Backup

Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών, παροχής αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων του πελάτη ή και τεχνικής υποστήριξης σε σχετικά θέματα.

Η συχνότητα λήψης backup στο reseller Hosting είναι κάθε μέρα, έως και 30 ημέρες πίσω. Η Sideservers παρέχει μια δωρεαν επαναφορά απο το backup ανα μήνα. Σε περίπτωση που ο πελάτης αιτηθεί δευτερο η και παραπάνω τότε θα υπάρξει μια μικρή χρεωση. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη του backup την έχει ο πελάτης για την σελίδα του και όχι η εταιρία.

Η Εταιρία κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup/Restore που παρέχεται μέσα από το Control Panel. Για λόγους ασφάλειας, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να μεταφέρεται με FTP στον υπολογιστή του Πελάτη.


4. Όροι για την υπηρεσία VPS και Cloud servers


4.1 Γενικά

Ο Virtual Private Server είναι ένα απομονωμένος, εικονικός, αυτόνομος server μέσα σε έναν γονικό dedicated server. Αντίθετα με το κοινό shared hosting, οι VPS είναι πλήρως απομονωμένοι μεταξύ τους, προστατεύοντας τα δεδομένα τους κι έχουν το δικό τους μερίδιο στο χώρο δίσκου, CPU, RAM, κίνηση δεδομένων του γονικού Server. Κανένας VPS δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί όλους τους πόρους του server, αφού ορίζονται ελάχιστα και μέγιστα επίπεδα χρήσης πόρων για κάθε έναν VPS ξεχωριστά.

4.2 Χρήση του VPS και Cloud server

H Sideservers δε φέρει καμία ευθύνη για περιπτώσεις διακοπής ή ανώμαλης λειτουργίας VPS και Cloud Server που οφείλονται σε ενέργειες εκτελεσμένες από τον πελάτη και αφορούν στις παρακάτω:

1. Μη συμβατό software ή application που τοποθετήθηκε στον server από τον πελάτη ή τον τεχνικό του ή απο άλλους λόγους.

2. Διακοπές, καθυστερήσεις ή δυσλειτουργίες του εσωτερικού δικτύου του πελάτη (internal network) που σχετίζονται με θέματα συνδεσιμότητας ή firewall configuration ή bandwidth overage

3. Υπερβολική χρήση των πόρων του server ή του Internet Feed του.

4.3 Διαχείριση VPS και Cloud Server

Η διαχείριση του Server (πχ εγκατάσταση εφαρμογών, δημιουργία email λογαριασμών, ftp χρηστών κτλ) δεν περιλαμβάνεται στην Managed υπηρεσία και συμφωνείται ότι θα γίνεται εξ’ ολοκλήρου από τον Πελάτη. Τέτοια υπηρεσία μπορεί να παρέχεται από την Εταιρεία ως πρόσθετη υπηρεσία με επιπλέον χρέωση.

4.4 Περιορισμός ευθύνης VPS και Cloud Server

Η Sideservers δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για την οποιαδήποτε μερική ή ολική απώλεια δεδομένων των sites του Κατόχου server, των email του και των βάσεων δεδομένων του, σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος, είτε αυτό οφείλεται στον ίδιο τον πελάτη, είτε στο Datacenter που φιλοξενεί το server, σε αστοχία του συστήματος λήψης κι επαναφοράς backup, είτε σε ενέργειες του προσωπικού της Sideservers ή εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται η Sideservers προκειμένου να εγκαταστήσει, να συντηρήσει ή να αναβαθμίσει τις εφαρμογές που τρέχουν στον server του πελάτη.

4.5 Μεταφορές σελίδων και δεδομένων

Στην Managed τεχνική υποστήριξη των dedicated servers συμπεριλαμβάνονται μεταφορές ιστοσελίδων -migrations και δεδομένων από άλλους servers, οι οποίες χρεώνεται 10 Ευρώ +ΦΠΑ ανά domain.Τα subdomains λογίζονται σαν domains και χρεώνονται προς 10 Ευρώ +ΦΠΑ. Κατά τη μεταφορά ενός domain μεταφέρονται τα αρχεία και οι βάσεις δεδομένων του domain και γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις και συστάσεις προς τον πελάτη, προκειμένου το website να λειτουργήσει σωστά στο νέο server. Οι email λογαριασμοί και τα περιεχόμενά τους δεν μεταφέρονται, παρά μόνο αν μας ζητηθεί από τον πελάτη. Θα πρέπει να μας δοθεί root πρόσβαση στον άλλο server, ο οποίος θα πρέπει να είναι Plesk ή cPanel με χρέωση 5 Ευρώ ανά mailbox.

4.6 Διακοπή λειτουργίας λόγο καταστροφών

H Sideservers δεν ευθύνεται για κακή λειτουργία ή διακοπή του VPS και Cloud Server ως αιτία ακραίων περιπτώσεων που φεύγουν από τη λογική του φυσικού ελέγχου του Dedicated Server από την εταιρεία. Ως τέτοιες περιπτώσεις ορίζονται οι εξής: Πόλεμος, σαμποτάζ, φωτιά, πλημμύρα, ακραία φυσικά φαινόμενα, επιθέσεις ιών, επιθέσεις DOS/ DDOS, επιθέσεις πάσης φύσεως που σχετίζονται με τη διαμόρφωση του Bandwith, θέματα που αφορούν στους DNS.

4.7 Ευθύνη των Backup

Η Sideservers δε φέρει την υποχρέωση ούτε την ευθύνη για την τήρηση ή δημιουργία αντιγράφων (Backup) των δεδομένων που ανεβαίνουν στο server από τον πελάτη. Δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια, διαγραφή ή καταστροφή των δεδομένων αυτών καθώς ούτε και για το περιεχόμενο τους. Εκτός και έαν υπάρχει ειδική συμφωνια με το αναλογο κόστος.

4.8 Εμπιστευτικότητα και κωδικοι πρόσβασης

Την πλήρη ευθύνη για την εμπιστευτικότητα των κωδικών πρόσβασης στη διαχείριση του VPS και Cloud Server και τις πληροφορίες λογαριασμού χρήστη φέρει κατ’ αποκλειστικότητα ο πελάτης. Δεν ευθύνεται η Sideservers για τυχόν κακή διαχείριση, κατάχρηση , παραλείψεις ή χρεώσεις που αποτελούν προϊόντα υποκλοπής ή κακόβουλης χρήσης των κωδικών πρόσβασης στο server ή προέρχονται από συνδέσεις στο server μέσα από περιεχόμενα που έχουν αναρτηθεί, μεταδίδονται ή αποθηκεύονται στο server από τον πελάτη.

4.9 Αποστολές Spam email και αλλαγή της IP

H μαζική αποστολή emails για εμπορικούς λόγους με σκοπό τη διαφήμιση ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από την ελληνική νομοθεσία. Θεωρητικά η μαζική αποστολή emails για εμπορικούς λόγους (με σκοπό τη διαφήμιση) επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει η συγκατάθεση του παραλήπτη να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα από τη συγκεκριμένη διεύθυνση email του αποστολέα. Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω και ληφθεί ειδοποίηση από το data center για αποστολή spam mail, τερματίζεται ο λογαριασμός φιλοξενίας χωρίς ουδεμία προειδοποίηση. Σε περίπτωση που η IP μπεί σε blacklist τότε ο πελάτης αναλαμβάνει όλο το κόστος για την αλλαγή του status της IP. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αλλαγή της IP.

4.10 Επαναφορά κωδικού root

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επαναφέρει το κωδικό πρόσβασης σε ένα VPS και Cloud server, εάν ο κωδικός που έχουμε δεν είναι ενημερωμένος, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας, όπως απαιτούνται από το data center.

Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι μας έχει δωθεί έγκυρη διεύθυνση email και root κωδικός πρόσβασης στον dedicated server, για να αποφευχθεί τυχόν διακοπή διαθεσιμότητας του server (downtime) από αιτήματα επαναφοράς των κωδικών.

Αν ο πελατης δηλώσει απώλεια κωδικού root η Administrator τότε μπορούμε να επαναφέρουμε τον κωδικό με επιπλέων χρεωση 30 ευρώ + ΦΠΑ.


5. Όροι για την υπηρεσία Dedicated Servers


5.1 Γενικά

O dedicated server, dedicated hosting ή managed hosting είναι η υπηρεσία φιλοξενίας στην οποία ο πελάτης μισθώνει ένα ολόκληρο server που δεν μοιράζεται με κανέναν άλλο πελάτη. Eίναι πιο ευέλικτη υπηρεσία από τα άλλα είδη hosting, γιατί ο κάτοχος του server έχει πλήρη έλεγχο του server, συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής του λειτουργικού συστήματος, του hardware. Xρησιμοποιείται από ιστοσελίδες και εφαρμογές που διακινούν μεγάλο όγκο δεδομένων και έχουν πολύ υψηλή επισκεψιμότητα.

5.2 Χρήση του Dedicated server

H Sideservers δε φέρει καμία ευθύνη για περιπτώσεις διακοπής ή ανώμαλης λειτουργίας Dedicated Server που οφείλονται σε ενέργειες εκτελεσμένες από τον πελάτη και αφορούν στις παρακάτω:

1. Μη συμβατό software ή application που τοποθετήθηκε στον server από τον πελάτη ή τον τεχνικό του ή απο άλλους λόγους.

2. Διακοπές, καθυστερήσεις ή δυσλειτουργίες του εσωτερικού δικτύου του πελάτη (internal network) που σχετίζονται με θέματα συνδεσιμότητας ή firewall configuration ή bandwidth overage

3. Υπερβολική χρήση των πόρων του server ή του Internet Feed του.

5.3 Διαχείριση Dedicated Server

Η διαχείριση του Server (πχ εγκατάσταση εφαρμογών, δημιουργία email λογαριασμών, ftp χρηστών κτλ) δεν περιλαμβάνεται στην Managed υπηρεσία και συμφωνείται ότι θα γίνεται εξ’ ολοκλήρου από τον Πελάτη. Τέτοια υπηρεσία μπορεί να παρέχεται από την Εταιρεία ως πρόσθετη υπηρεσία με επιπλέον χρέωση.

5.4 Περιορισμός ευθύνης Dedicated Server

Η Sideservers δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για την οποιαδήποτε μερική ή ολική απώλεια δεδομένων των sites του Κατόχου server, των email του και των βάσεων δεδομένων του, σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος, είτε αυτό οφείλεται στον ίδιο τον πελάτη, είτε στο Datacenter που φιλοξενεί το server, σε αστοχία του συστήματος λήψης κι επαναφοράς backup, είτε σε ενέργειες του προσωπικού της Sideservers ή εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται η Sideservers προκειμένου να εγκαταστήσει, να συντηρήσει ή να αναβαθμίσει τις εφαρμογές που τρέχουν στον server του πελάτη.

5.5 Μεταφορές σελίδων και δεδομένων

Στην Managed τεχνική υποστήριξη των dedicated servers συμπεριλαμβάνονται μεταφορές ιστοσελίδων -migrations και δεδομένων από άλλους servers, οι οποίες χρεώνεται 10 Ευρώ +ΦΠΑ ανά domain.Τα subdomains λογίζονται σαν domains και χρεώνονται προς 10 Ευρώ +ΦΠΑ. Κατά τη μεταφορά ενός domain μεταφέρονται τα αρχεία και οι βάσεις δεδομένων του domain και γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις και συστάσεις προς τον πελάτη, προκειμένου το website να λειτουργήσει σωστά στο νέο server. Οι email λογαριασμοί και τα περιεχόμενά τους δεν μεταφέρονται, παρά μόνο αν μας ζητηθεί από τον πελάτη. Θα πρέπει να μας δοθεί root πρόσβαση στον άλλο server, ο οποίος θα πρέπει να είναι Plesk ή cPanel με χρέωση 5 Ευρώ ανά mailbox.

5.6 Διακοπή λειτουργίας λόγο καταστροφών

H Sideservers δεν ευθύνεται για κακή λειτουργία ή διακοπή του Dedicated Server ως αιτία ακραίων περιπτώσεων που φεύγουν από τη λογική του φυσικού ελέγχου του Dedicated Server από την εταιρεία. Ως τέτοιες περιπτώσεις ορίζονται οι εξής: Πόλεμος, σαμποτάζ, φωτιά, πλημμύρα, ακραία φυσικά φαινόμενα, επιθέσεις ιών, επιθέσεις DOS/ DDOS, επιθέσεις πάσης φύσεως που σχετίζονται με τη διαμόρφωση του Bandwith, θέματα που αφορούν στους DNS.

5.7 Ευθύνη των Backup

Η Sideservers δε φέρει την υποχρέωση ούτε την ευθύνη για την τήρηση ή δημιουργία αντιγράφων (Backup) των δεδομένων που ανεβαίνουν στο server από τον πελάτη. Δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια, διαγραφή ή καταστροφή των δεδομένων αυτών καθώς ούτε και για το περιεχόμενο τους. Εκτός και έαν υπάρχει ειδική συμφωνια με το αναλογο κόστος.

5.8 Εμπιστευτικότητα και κωδικοι πρόσβασης

Την πλήρη ευθύνη για την εμπιστευτικότητα των κωδικών πρόσβασης στη διαχείριση του Dedicated Server και τις πληροφορίες λογαριασμού χρήστη φέρει κατ’ αποκλειστικότητα ο πελάτης. Δεν ευθύνεται η Sideservers για τυχόν κακή διαχείριση, κατάχρηση , παραλείψεις ή χρεώσεις που αποτελούν προϊόντα υποκλοπής ή κακόβουλης χρήσης των κωδικών πρόσβασης στο server ή προέρχονται από συνδέσεις στο server μέσα από περιεχόμενα που έχουν αναρτηθεί, μεταδίδονται ή αποθηκεύονται στο server από τον πελάτη.

5.9 Αποστολές Spam email και αλλαγή της IP

H μαζική αποστολή emails για εμπορικούς λόγους με σκοπό τη διαφήμιση ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από την ελληνική νομοθεσία. Θεωρητικά η μαζική αποστολή emails για εμπορικούς λόγους (με σκοπό τη διαφήμιση) επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει η συγκατάθεση του παραλήπτη να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα από τη συγκεκριμένη διεύθυνση email του αποστολέα. Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω και ληφθεί ειδοποίηση από το data center για αποστολή spam mail, τερματίζεται ο λογαριασμός φιλοξενίας χωρίς ουδεμία προειδοποίηση. Σε περίπτωση που η IP μπεί σε blacklist τότε ο πελάτης αναλαμβάνει όλο το κόστος για την αλλαγή του status της IP. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αλλαγή της IP.

5.10 Επαναφορά κωδικού root

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επαναφέρει το κωδικό πρόσβασης σε ένα dedicated server, εάν ο κωδικός που έχουμε δεν είναι ενημερωμένος, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας, όπως απαιτούνται από το data center.

Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι μας έχει δωθεί έγκυρη διεύθυνση email και root κωδικός πρόσβασης στον dedicated server, για να αποφευχθεί τυχόν διακοπή διαθεσιμότητας του server (downtime) από αιτήματα επαναφοράς των κωδικών.

Αν ο πελατης δηλώσει απώλεια κωδικού root η Administrator τότε μπορούμε να επαναφέρουμε τον κωδικό με επιπλέων χρεωση 30 ευρώ + ΦΠΑ.


6. Όροι για την υπηρεσία Κατασκεύης ιστοσελίδων


6.1 Γενικά

Η Sideservers θα συνεργαστεί με τον πελάτη και οι όροι που αφορούν την κατασκεύη ιστοσελίδας είναι ξεχωριστοι και διαφέρουν κατα περίπτωση. Υσχύουν οι όροι που αναγράφονται στην αποδοχή προσφοράς.


7. Όροι για την Τεχνική υποστήριξη


7.1 Γενικά

Τεχνική Υποστήριξη ορίζεται η παροχή βοήθειας προς τον πελάτη σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή μη αναμενόμενης συμπεριφοράς κάποιας από τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία και όχι η δωρεάν παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν την κατασκευή/συντήρηση ιστοσελίδων ή τον προγραμματισμό για το διαδίκτυο ή τη χρήση λογισμικού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή την ανάπτυξη εφαρμογών.


8. Όροι για πληρωμές και οικονομικά θέματα


8.1 Τρόποι πληρωμής και εξόφλησης

Η Εταιρία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξοφλήσουν το αντίτιμο των παραγγελιών τους με κατάθεση ή μεταφορά μέσω Internet/Phone/Mobile Banking, μέσω πιστωτικής κάρτας ή paypal σε έναν από τους διαθέσιμους τραπεζικούς λογαριασμούς μας ενώ δεν παρέχεται άλλος τρόπος πληρωμής ή πίστωσης.

8.2 Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Η εγγύηση 30 ημερώ αφορά τα πακέτα Shared Hosting, στις άλλες υπηρεσίες αφαιρούνται οι μέρες που έγινε η χρήση της υπηρεσίας. Στους Dedicated servers δεν υπάρχει καμία εγγυηση επιστροφής χρημάτων και για κανένα λόγο. Σε όλες τις υπηρεσίες δεν επιστρέφονται τα setup fees.

8.3 Επιστροφή χρημάτων

Όλες οι γραπτώς συμφωνηθέντες επιστροφές χρημάτων από την Εταιρία προς τον πελάτη, τακτοποιούνται εντός έως και 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του πελάτη για την έναρξη της διαδικασίας αυτής.

8.4 Ποίος λογαριασμός δικαιουται επιστροφή χρημάτων

Μόνο οι νέοι λογαριασμού δικαιούνται αποζημίωση. Για παράδειγμα, αν ο πελάτης είχε λογαριασμό στην Εταιρία, ακύρωσε και δημιούργησε έναν νέο, δεν δικαιούται αποζημίωση για τον τελευταίο λογαριασμό.

8.5 Παραβίαση όρων

Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη.

8.6 Ταυτοποίηση και ασφάλεια συναλλαγών

Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών, ο Πελάτης, εφόσον του ζητηθούν από την εταιρία, θα πρέπει να παράσχει περαιτέρω στοιχεία, όπως την ταυτότητα του, διαβατήριο κλπ. Αν ο Πελάτης δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την Εταιρία, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε αυτή την συναλλαγή.

8.7 Διακοπη υπηρεσιων και συμφωνητικού

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον πελάτη.

8.8 Διακοπη υπηρεσιων λόγο ανεξόφλητων λογαριασμων

Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητες μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domain του ή των λογαριασμών φιλοξενίας και των server εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη και χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του. Η διακοπή γίνεται μετά απο 5 εργάσιμες μέρες.


9. Αποδοχή όλων των όρων


9.1 Αποδοχή

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου Sideservers και όλων των υπηρεσιών συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Ο πελάτης αποδέχεται όλους τους όρους χωρίς καμία αξιώση.

9.2 Λογισμικό τρίτων

Η Εταιρία παρέχει στον πελάτη Λογισμικό Τρίτων ανάλογα με την υπηρεσία που παραγγέλθηκε. Η όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Εταιρίας. Οι πελάτες της Εταιρίας δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.

9.3 Αποδοχή υπηρεσίας

Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην Εταιρία μέσω Internet, εάν και μόνο αν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

9.4 Αποδοχή όρων και δηλώσεις

Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και την Εταιρία, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Εταιρίας.

9.5 Τελική Αποδοχή

Οι όροι χρήσης της παρουσίασης αυτής συντάσσονται κι εφαρμόζονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας. Συμφωνείτε, ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι το Πρωτοδικείο Αθηνών. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών της και είναι στην ευθύνη του Πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα Ιστοσελίδα. Από τη χρήση των ιστοσελίδων της sideservers τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους παραπάνω όρους και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την παραγγελία/χρήση των υπηρεσιών μας, κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με την υπογραφή σας στο παρόν κείμενo. Η όποια παραγγελία αποσταλλεί στην Sideservers περιλαμβάνει τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.